Tumblelog by Soup.io
 • frozetteniskogen
 • vermillionlove
 • pandacat
 • nafn
 • unfolded
 • njosnavelin
 • welttraum
 • maliwa
 • Yoruni
 • rocktechnika
 • blendfriend
 • badbear
 • reaktorplayer
 • hydrocodone
 • szszsz
 • kusiol
 • produkt
 • learner
 • invisiblefashion
 • slid0
 • fuckplastic
 • mnrs
 • PeaceInHeart
 • rainstormdragon
 • limonadier
 • caireann
 • riotte
 • inajaa
 • makingmovies
 • Tomatos
 • instruMental
 • mymajo
 • nettle-carrier
 • LiebealleFarben
 • elston-gunn
 • spzkaz
 • freeonlineebooks
 • somersby
 • evenflow
 • siup
 • tohuwabohu
 • Calrissian
 • flitterempire
 • lobotomy
 • Magnolia11
 • cinnamomum
 • Outside-the-box
 • PazVersa
 • guyver
 • rainbowarrior
 • kkthxbye
 • Aiza
 • alexandersmith8805
 • chaitanya
 • greendaemon
 • koszmarek
 • bialy-krolik
 • bazylka
 • emiliakulczycka
 • irremeabilis
 • Arvaro
 • callitwhatyouwant
 • astrobiology
 • spacenap
 • everybodyliess
 • 1NdyGo
 • epidemic
 • keyrings
 • sadnessdove
 • mietta-world
 • pulchritudo2
 • shabbadoo
 • psychedelix
 • depobru
 • opheliac
 • introwertyczna
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

5602 3e8c 500
Reposted frombearded bearded
5607 18dd
Reposted frombearded bearded

August 21 2019

Reposted fromoll oll viaryska ryska
Sponsored post
6911 fa02 500
Reposted fromsunlight sunlight viaszydera szydera
0759 50af 500
Reposted fromneons neons viaszydera szydera
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaantamariel antamariel
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacarmenluna carmenluna
8319 0e04 500
Reposted frompampunio pampunio viaantamariel antamariel
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viablocked blocked
7922 c447
Reposted fromwyczes wyczes viaRethan Rethan
0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaRethan Rethan
4438 e70c 500
5792 c658
Reposted frommisskatha misskatha
6812 1dee 500
Reposted fromnazarena nazarena viathtwins4ever thtwins4ever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl